วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B

11 ก.พ. 2024
4

ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B

ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B

ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B

ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B

ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B

ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B ซีเอฟ ปาเลนเซีย VS Ponferradina B

วิเคราะห์โดย The Kop จัดไป