วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

แทร็บซอนสปอร์ VS ฮาเตย์สปอร์

12 ก.พ. 2024
20

เลือกต่อ แทร็บซอนสปอร์ -0.5/1
เลือกต่อ แทร็บซอนสปอร์ -0.5/1
เลือกต่อ แทร็บซอนสปอร์ -0.5/1
เลือกต่อ แทร็บซอนสปอร์ -0.5/1
เลือกต่อ แทร็บซอนสปอร์ -0.5/1
เลือกต่อ แทร็บซอนสปอร์ -0.5/1
เลือกต่อ แทร็บซอนสปอร์ -0.5/1
เลือกต่อ แทร็บซอนสปอร์ -0.5/1
คาดสอร์ 1-0,2-1

วิเคราะห์โดย ทีเด็ด เซียนเจ็ค