วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

นอร์เวย์ ต่อ 0.5 ลูก นอร์เวย์ชนะได้ครับ 1-0 2-0 ขอบคุณครับ

22 มี.ค. 2024
10

นอร์เวย์ ต่อ 0.5 ลูก นอร์เวย์ชนะได้ครับ 1-0 2-0 ขอบคุณครับ
นอร์เวย์ ต่อ 0.5 ลูก นอร์เวย์ชนะได้ครับ 1-0 2-0 ขอบคุณครับ
นอร์เวย์ ต่อ 0.5 ลูก นอร์เวย์ชนะได้ครับ 1-0 2-0 ขอบคุณครับ
นอร์เวย์ ต่อ 0.5 ลูก นอร์เวย์ชนะได้ครับ 1-0 2-0 ขอบคุณครับ

วิเคราะห์โดย หนุ่มUTGอู่ทอง