วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ดินาโม เคียฟ VS LNZ Lebedyn

08 เม.ย. 2024
11

3-4 เม็ดมีให้เห็น ใส่ไปเลยสูงสาม ยิงยาวไปดาวพลูโต

3-4 เม็ดมีให้เห็น ใส่ไปเลยสูงสาม ยิงยาวไปดาวพลูโต

3-4 เม็ดมีให้เห็น ใส่ไปเลยสูงสาม ยิงยาวไปดาวพลูโต

3-4 เม็ดมีให้เห็น ใส่ไปเลยสูงสาม ยิงยาวไปดาวพลูโต

3-4 เม็ดมีให้เห็น ใส่ไปเลยสูงสาม ยิงยาวไปดาวพลูโต

วิเคราะห์โดย กั๊ตจัง