วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

กาโซวิก โอเรนเบิร์ก VS รูบิน คาซาน

08 เม.ย. 2024
8

กาโซวิก โอเรนเบิร์ก VS รูบิน คาซาน

กาโซวิก โอเรนเบิร์ก VS รูบิน คาซาน กาโซวิก โอเรนเบิร์ก VS รูบิน คาซาน

กาโซวิก โอเรนเบิร์ก VS รูบิน คาซาน กาโซวิก โอเรนเบิร์ก VS รูบิน คาซาน

กาโซวิก โอเรนเบิร์ก VS รูบิน คาซาน กาโซวิก โอเรนเบิร์ก VS รูบิน คาซาน

กาโซวิก โอเรนเบิร์ก VS รูบิน คาซาน กาโซวิก โอเรนเบิร์ก VS รูบิน คาซาน

กาโซวิก โอเรนเบิร์ก VS รูบิน คาซาน กาโซวิก โอเรนเบิร์ก VS รูบิน คาซาน

วิเคราะห์โดย The Kop จัดไป