วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

รอทส์ VS ฟอร์เรส

08 เม.ย. 2024
9

รอทส์ VS ฟอร์เรส
สูง/ต่ำ 3/3.5
ต่ำ 0.90
สูง/ต่ำ 3/3.5
ต่ำ 0.90
สูง/ต่ำ 3/3.5
ต่ำ 0.90
สูง/ต่ำ 3/3.5
ต่ำ 0.90
สูง/ต่ำ 3/3.5
ต่ำ 0.90
สูง/ต่ำ 3/3.5
ต่ำ 0.90
สูง/ต่ำ 3/3.5
ต่ำ 0.90
สูง/ต่ำ 3/3.5
ต่ำ 0.90
สูง/ต่ำ 3/3.5
ต่ำ 0.90
สูง/ต่ำ 3/3.5
ต่ำ 0.90

วิเคราะห์โดย เทพLOMTOE