วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

2

26 เม.ย. 2024
2

อัล อิติฮัด(ซาอุฯ) VS อัล-ชาบับ(ซาอุฯ)
สูง 0.94
สูง/ต่ำ 2.5/3
อัล อิติฮัด(ซาอุฯ) VS อัล-ชาบับ(ซาอุฯ)
สูง 0.94
สูง/ต่ำ 2.5/3
อัล อิติฮัด(ซาอุฯ) VS อัล-ชาบับ(ซาอุฯ)
สูง 0.94
สูง/ต่ำ 2.5/3
อัล อิติฮัด(ซาอุฯ) VS อัล-ชาบับ(ซาอุฯ)
สูง 0.94
สูง/ต่ำ 2.5/3

วิเคราะห์โดย เทพLOMTOE