วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

4

26 เม.ย. 2024
4

ลาฟนิทซ์ VS ลีโอเบน
สูง 102
สูง/ต่ำ 2.5/3
ลาฟนิทซ์ VS ลีโอเบน
สูง 102
สูง/ต่ำ 2.5/3
ลาฟนิทซ์ VS ลีโอเบน
สูง 102
สูง/ต่ำ 2.5/3
ลาฟนิทซ์ VS ลีโอเบน
สูง 102
สูง/ต่ำ 2.5/3
ลาฟนิทซ์ VS ลีโอเบน
สูง 102
สูง/ต่ำ 2.5/3
ลาฟนิทซ์ VS ลีโอเบน
สูง 102
สูง/ต่ำ 2.5/3

วิเคราะห์โดย เทพล้มโต๊ะ VIP